Zielone
dachy

Oczyszczanie powietrza
Obniżenie temperatury otoczenia
Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu
Przedłużenie trwałości dachu
Zwiększenie bioróżnorodności
Tworzenie uzdrawiającego środowiska
dach pokryty trawą
Zielony dach posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych.

Zielony dach nie jest jedynie atrakcyjną ozdobą domu, ale oferuje przede wszystkim szereg innych walorów, takich jak przetwarzanie wody, regulację temperatury, izolację dźwiękową a także oczyszczanie powietrza i zwiększenie różnorodności biologicznej.

ISTOTNE

Obsadzony roślinnością dach wpływa znacząco na poprawę mikroklimatu, poprzez wydzielanie wzmożonej ilości tlenu, przy jednoczesnej redukcji dwutlenku węgla.

zielone dachy
Dachy „zielone”, a właściwie dachy „zazielenione”, to ważny element urbanistyczny.

Zielony dach

roślinność ekstensywna

Zielony dach

roślinność intensywna

Dachy klasyczne

dwuspadowy, czterospadowy, płaski, pulpitowy

Zielone dachy Śląsk

Firma Astra powstała zaraz po wprowadzeniu Ustawy o działalności gospodarczej, w lutym 1989 roku.

Prowadzona była (z małymi przerwami) przez blisko 30 lat. Działała w różnych branżach, ale od 2008 roku funkcjonuje jako firma budowlana. Początkowo zajmowaliśmy się instalacjami technicznymi w budownictwie. Od 2020 roku zajmujemy się dachami – w szerokim tego słowa znaczeniu. W 2022 roku, przejęta już przez drugie pokolenie, zaczęliśmy funkcjonować głównie jako firma doradcza – kosztorysowanie i technologie dachów zielonych, szkolenia dla projektantów i wykonawców dachów. W tym zakresie współpracujemy z głównymi dostawcami materiałów i technologii do współczesnych dachów.

CEL – perfekcyjny dach

Duży nacisk kładziemy na materiały i technologie proekologiczne. Ze względu na zapotrzebowanie rynku prowadzimy również działalność w handlu hurtowym – kompleksowe zaopatrzenie w materiały do budowy dachu.
Oferujemy również, z pomocą firm współpracujących, wykonawstwo dachów – i znowu, głównie zielonych. Ważnym elementem naszej działalności jest również współpraca z firmą Soprema Polska Sp. z o.o. – głównie w zakresie szkoleń i dystrybucji produktów.

33

LATA DOŚWIADCZENIA

Doradztwo

Poprzez usługi doradcze (wsparte praktyką) pomagamy Inwestorom, Projektantom i Wykonawcom w doborze technologii wykonania dachu oraz jego prawidłowego zaprojektowania i wykonania.

Kosztorys

Poprzez wykonanie profesjonalnego kosztorysu pomożemy w wycenie kosztów i nakładów pracy, w doborze materiałów i zorganizowaniu logistyki dostaw.

Zaopatrzenie w materiały
Poprzez współpracę z dużą hurtownią materiałów budowlanych zapewnimy pełne zaopatrzenie budowy we wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania i zapewnimy doradztwo w zakresie doboru materiałów.
Nadzór
Poprzez współpracę z Firmami Dekarskimi pomożemy w znalezieniu profesjonalnych wykonawców i nadzorze wykonawczym.
Szkolenia
Poprzez współpracę z producentami i dostawcami materiałów zorganizujemy i poprowadzimy seminaria i szkolenia dla Wykonawców i Projektantów.
Dni Otwarte

Poprzez organizację Dni Otwartych zapoznamy zarówno Wykonawców jak i Inwestorów z ofertą wiodących producentów materiałów budowlanych i narzędzi.

Zróbmy razem projekt!

Projekt pt. "Zielony Dach". Postaw ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla dachu swojej inwestycji.

ZADZWOŃ DO NAS

LUB NAPISZ MAILA